Psykoterapi Supervison Kurser

Kroppen med i psyoterapi

Viden om kropssignaler - et redskab i pædagogisk og socialt arbejde

Kontakt uden ord.
I arbejdet med andre mennesker (klienter/ patienter/ børn/ beboere) sker en stor del af kontakten uden ord. Det kan være et væsentligt værktøj for ansatte, at de kan læse et andet menneske rigtigt og er i stand til at skabe genklang og forståelse i kontakten.

Åben dialog og klare grænser.
Samvær med andre bliver enkel og let, når vi kan have en åben dialog og samtidig er i stand til at give klare signaler, der viser, hvor grænserne er. Uklarheder eller mangel på grænser påvirker kontakten.


Vi kan godt have tanker eller forestillinger om, hvor grænserne skal være, men det er signaler fra kroppen, der viser os: ”grænsen er her”.

Personale med centrering og begge ben på jorden.
I en travl hverdag med mange kontakter, er det nødvendigt for et personale at kunne centrere sig og have begge ben på jorden. Færdighederne ”at kunne være grounded og centreret” trænes gennem kontakt med kroppen. Vi er nødt til at mærke os selv, hvis vi skal kunne bevare overblikket og kunne passe på os selv. (læs mere)

(læs artiklen: At have kroppen med.pdf)